Tulips Nipple Shields

Tulips Nipple Shields

แผ่นปิดหัวนมของ Ardo สามารถช่วยให้คุณแม่ให้ลูกกินนมจากเต้าได้สำเร็จ

หัวนมบอด หัวนมแบน ลิ้นติด ทารกคลอดก่อนกำหนด หรือ น้ำนมพุ่งแรงเกินไป

Tulips Nipple Shields แผ่นปิดหัวนมของ Ardo ปราศจากสาร BPA บางเฉียบสัมผัสนุ่มและออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับลูกน้อยของคุณ 

รูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยเพิ่มการสัมผัสทางผิวหนังเพื่อให้คุณสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปได้ 

เพื่อความมั่นใจว่าจะใช้ Tulips Nipple Shields อย่างถูกต้องโปรดใช้ภายใต้คำแนะนำของที่ปรึกษาด้านการให้นมบุตรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ