บริการทดลองเครื่อง

จากประสบการณ์ในการดูแลคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมมานานกว่า 15 ปี เราพบว่า การทดลองเครื่องปั๊มนมเพียง 1-2 ครั้งอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณแม่รู้ว่าเครื่องนั้นดีหรือเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ การทดลองอย่างน้อย 3-5 วัน จะให้ผลที่ชัดเจนกว่า โดยเฉพาะคุณแม่ที่เปลี่ยนมาแล้วหลายเครื่อง Ardo จึงเริ่มให้บริการส่งเครื่องไปให้คุณแม่ทดลองที่บ้าน พร้อมโค้ชมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงในการโค้ชคุณแม่นักปั๊มให้ประสบความสำเร็จกับการปั๊มนม ช่วยแนะนำเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆ ในการปั๊มนม เพื่อช่วยให้คุณแม่ปั๊มนมได้อย่างมีความสุขและได้ปริมาณเพียงพอกับความต้องการของลูกน้อย

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ค่าประกัน 5,000 บาทสำหรับรุ่น Calypso, 10,000 บาท สำหรับ Alyssa และ Bellis, 30,000 บาท สำหรับ Carum
  2. บริษัทจะจัดส่งเครื่องให้พร้อมอุปกรณ์ปั๊ม 1 ข้าง
  3. คุณแม่สามารถใช้งานได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ระบบ tracking แจ้งว่ามีผู้รับสินค้า
  4. กำหนดส่งกลับภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับ โดยนับวันที่ขนส่งรับเข้าระบบ หากเกินกำหนด มีค่าบริการเพิ่มวันละ 100 บาท
  5. เมื่อบริษัทได้รับเครื่องคืนเรียบร้อยและไม่มีอะไรเสียหาย จะทำการโอนเงินคุณแม่ภายใน 3-7 วัน นับจากวันที่ได้รับเครื่องคืน

เงื่อนไขการคืนค่าประกัน

  1. หากคืนตรงวันและไม่มีอะไรเสียหาย เงินประกันที่โอนคืน จะหักค่าบริการ 1000 บาท
  2. หากคืนไม่ตรงวัน จะหักค่าบริการเพิ่มวันละ 100 บาท
  3. หากมีอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย จะหักค่าอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ตามราคาที่ระบุไว้ในใบส่งเครื่อง

 

คุณแม่ที่ต้องการใช้บริการทดลองเครื่อง สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ตัวแทนร้านนมแม่ดังต่อไปนี้