Bellis

 

นาทีที่ 0:00 วิธีประกอบกรวยปั๊ม

นาทีที่ 1:18 วิธีประกอบ insert กรวยปั๊ม

นาทีที่ 2:48 การใช้งาน Ardo Bellis

นาทีที่ 7:09 เคล็ดลับนมล้น

นาทีที่ 7:13 เข้าเต้ายังไงให้นมมาไว

นาทีที่ 8:35 ปั๊มนมยังไงให้นมมาไว

นาทีที่ 11:51 Tips & Tricks


  • นาทีที่ 0:00 วิธีประกอบกรวยปั๊ม นาทีที่ 1:18 วิธีประกอบ insert กรวยปั๊ม นาทีที่ 2:48 การใช้งาน Ardo Calypso นาทีที่ 4:06 เคล็ดลับนมล้น นาทีที่ 4:10 เข้าเต้ายังไงให้นมมาไว นาทีที่...

  • นาทีที่ 0:00 วิธีประกอบกรวยปั๊ม นาทีที่ 1:18 วิธีประกอบ insert กรวยปั๊ม นาทีที่ 2:48 การใช้งาน Ardo Carum นาทีที่ 6:38 เคล็ดลับนมล้น นาทีที่ 6:42 เข้าเต้ายังไงให้นมมาไว นาทีที...

  • นาทีที่ 0:00 วิธีประกอบกรวยปั๊ม นาทีที่ 1:18 วิธีประกอบ insert กรวยปั๊ม นาทีที่ 2:48 การใช้งาน Ardo Alyssa นาทีที่ 6:42 เคล็ดลับนมล้น นาทีที่ 6:46 เข้าเต้ายังไงให้นมมาไว นาทีท...