Alyssa

นาทีที่ 0:00 วิธีประกอบกรวยปั๊ม

นาทีที่ 1:18 วิธีประกอบ insert กรวยปั๊ม

นาทีที่ 2:48 การใช้งาน Ardo Alyssa

นาทีที่ 6:42 เคล็ดลับนมล้น

นาทีที่ 6:46 เข้าเต้ายังไงให้นมมาไว

นาทีที่ 8:08 ปั๊มนมยังไงให้นมมาไว

นาทีที่ 11:23 Tips & Tricks

วิธีประกอบอุปกรณ์ Ardo Alyssa

เริ่มต้นปั๊มนมแบบ Best Start ช่วยให้นมมาไว มาเยอะ


  • นาทีที่ 0:00 วิธีประกอบกรวยปั๊ม นาทีที่ 1:18 วิธีประกอบ insert กรวยปั๊ม นาทีที่ 2:48 การใช้งาน Ardo Calypso นาทีที่ 4:06 เคล็ดลับนมล้น นาทีที่ 4:10 เข้าเต้ายังไงให้นมมาไว นาทีที่...

  • นาทีที่ 0:00 วิธีประกอบกรวยปั๊ม นาทีที่ 1:18 วิธีประกอบ insert กรวยปั๊ม นาทีที่ 2:48 การใช้งาน Ardo Carum นาทีที่ 6:38 เคล็ดลับนมล้น นาทีที่ 6:42 เข้าเต้ายังไงให้นมมาไว นาทีที...

  • นาทีที่ 0:00 วิธีประกอบกรวยปั๊ม นาทีที่ 1:18 วิธีประกอบ insert กรวยปั๊ม นาทีที่ 2:48 การใช้งาน Ardo Bellis นาทีที่ 7:09 เคล็ดลับนมล้น นาทีที่ 7:13 เข้าเต้ายังไงให้นมมาไว นาที...