แบบทดสอบความพร้อมเรื่องนมแม่

แบบทดสอบชุดนี้เป็นการรวบรวมปัญหาส่วนใหญ่ที่เป็นอุปสรรคจนทำให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองไม่สำเร็จ ทาง Ardo x โค้ชนมแม่ จัดทำแบบทดสอบนี้ขึ้นจากประสบการณ์ในการดูแลและช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณแม่มานานกว่า 14 ปี เพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้ใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัวเพื่อที่จะวางแผนรับมือล่วงหน้า หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ทุกท่านนะคะ