คู่มือการใช้งาน

เปิดกล่อง ARDO Calypso Double-Plus กับโค้ชนมแม่


  • Ardo FAQ_cover-01.jpg
    1. มีแบตเตอรี่ในตัวไหม ARDO Calypso สามารถใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน โดยเมื่อคุณแม่ต้องปั๊มนมนอกบ้าน สามารถใช้ถ่านอัลคาไลน์ 1.6 โวลต์ หรือถ่านชาร์จ (rechargeable) ขนาด AA จำนวน ...

  • Ardo VDO_cover-01.jpg

  • ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการรับประกันต้องมีการลงทะเบียนในเว็บไซต์อย่างถูกต้องและสามารถอ้างอิงหลักฐานการซื้อขายได้ (เช่น ระบุวันที่ซื้อ ชื่อผู้ซื้อ เลขที่ใบส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน ห...