ARDO ปฏิบัติตาม WHO Code อย่างเคร่งครัด

ARDO ปฏิบัติตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก (WHO Code) และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเต็มที่ 

ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือการให้นมบุตร Ardo medical AG สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ดีที่สุดด้วยผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของเรา เรานำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และจัดการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบองค์รวมและมีประสิทธิภาพ 

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับนานาชาติ เรายึดมั่นในหลักการพื้นฐานของเรา นั่นก็คือ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกอย่างไม่ประนีประนอม  

มาตรฐาน WHO Code ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

มาตรฐาน WHO Code ว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประกาศใช้ในระดับนานาชาติ เพื่อปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นการควบคุมการทำโฆษณาของสารทดแทนนมแม่ ขวดนม และจุกนม เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของเด็กทารกทั่วโลก และมีส่วนสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ

มาตรฐานได้ระบุไว้ว่าอาหารทดแทนนมแม่ที่จำหน่ายสู่ตลาดต้องไม่ส่งผลเสียต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่จำหน่ายทดแทนนมแม่เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดรวมทั้งขวดนมและจุกนม

มาตรฐานมิได้ห้ามมิให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หากแต่ระบุถึงกระบวนการจัดจำหน่ายและวิธีการดำเนินธุรกิจ(มาตรฐานสากล: บทที่ 2) เพื่อควบคุมการโฆษณาและรูปแบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป (บทที่ 5.1)มาตรฐาน WHO Code มีความหมายเช่นไรต่อ ARDO?

เพราะคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าจุกนมและขวดนมสำหรับป้อนนมทารกอาจส่งผลเสียต่อการให้นม ดังนั้น ARDO จึงไม่จำหน่ายขวดนม  ปัจจุบันหัวข้อเรื่องมาตรฐาน WHO Code เกี่ยวกับอาหารทดแทนนมแม่กำลังได้รับการถกเถียงกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้เชี่ยวชาญในสาขาและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ช่วยให้นมบุตร เราหวังว่าจะมีการประกาศอย่างชัดเจนให้เป็นดั่งนโยบายของบริษัทซึ่ง ARDO ได้มุ่งมั่นปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แล้ว 


  • article03.jpg
    พันธกิจของ ARDO เราส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง เป็นเวลากว่า 25 ปีแล้วที่ Ardo ได้พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่คอยอยู่เคียงข้างผู้คนไปตลอดเส้นทางชีวิต ผลิตภัณฑ์...

  • Happy Mothers.JPG
    Happy Mothers for Happy Babiesแม่มีสุข ลูกสุขใจARDO ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนม ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จะช่วยสร้างน้ำนม เก็บสต๊อกน้ำนม อันเป็นอาหารและยา ให้กับลูกน้อยของ...

ความรู้เรื่องนมแม่