การรับประกันและข้อจำกัด

ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการรับประกันต้องมีการลงทะเบียนในเว็บไซต์อย่างถูกต้องและสามารถอ้างอิงหลักฐานการซื้อขายได้ (เช่น ระบุวันที่ซื้อ ชื่อผู้ซื้อ เลขที่ใบส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน หรือชื่อตัวแทนจำหน่าย) ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับประกันเครื่องปั๊มนม Ardo ได้ที่นี่

 

  1. ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้จะถูกส่งไปที่อีเมลที่ผู้ซื้อระบุ ผู้ซื้อควรเก็บอีเมลไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการรับบริการและการรับประกัน
  2. ผลิตภัณฑ์จะได้รับการรับประกันในกรณีที่ผู้ซื้อซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท มัธกา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
  3. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุการทำตกหล่น ทำตกน้ำ น้ำนมไหลเข้าตัวมอเตอร์ เครื่องปั๊มการใช้งานผิดประเภท การดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง การดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ การใช้กระแสไฟผิดขนาด
  4. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการรับประกันข้างต้นบริษัทยินดีที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
  5. ผู้ซื้อควรใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นของยี่ห้อเดียวกับเครื่องปั๊มเท่านั้น การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือการใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ของยี่ห้อเดียวกับเครื่องปั๊ม อาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ระยะเวลาการรับประกัน

(นับจาก“วันที่ซื้อ” หรือ“วันที่คลอด” กรณีซื้อก่อนคลอด)

  • มอเตอร์เครื่องปั๊ม (Pump Unit) 12 เดือน
  • ปลั๊กไฟอะแดปเตอร์ (Adapter) 6 เดือน
  • อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) 7 วัน กรณีเกิดจากความบกพร่องในการผลิตเท่านั้น

หากคุณแม่มีปัญหาการใช้งานเครื่องปั๊มนม

กรุณาติดต่อโค้ชนมแม่ประจำตัว หรือ แผนกช่าง ร้านนมแม่ โทร. 090-974-5503

หากคุณแม่ต้องการส่งเครื่องปั๊มนมเพื่อซ่อมที่ร้านนมแม่

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ที่นี่ ก่อนส่งเครื่องซ่อม

ที่อยู่เพื่อส่งซ่อม

บริษัท มัธกา จำกัด (แผนกช่าง)

1/6 ซอยร่มเกล้า 11/1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ​ 10510

โทร. 090-974-5503 หรือ 02-184-8165