ปั๊มนมที่ดีต้องไม่ทำให้เจ็บ ปั๊มนมให้เป็นจะเพิ่มน้ำนมได้