เรื่องราวของเรา

ARDO สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง

ผลิตภัณฑ์ของ ARDO ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้คุณแม่และลูกน้อยได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เรามุ่งมั่นและทุ่มเทกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับแม่และทารก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่ แพทย์ พยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้ทารกได้กินนมแม่นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เรายินดีที่จะได้เผยแพร่ความรู้ นำเสนอแนวคิดในการออกแบบและวัตกรรมใหม่ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของคุณแม่และลูกน้อย 

Ardo Calypso เป็นเครื่องปั๊มนมที่ได้รับมาตรฐานอุปกรณ์การแพทย์จากยุโรป