คลาสนมแม่ออนไลน์

คลาสออนไลน์ สำหรับคุณแม่ที่ต้องการเรียนรู้และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่


  • AOM_6590.jpg
    Pfizer หรือ Moderna กี่เข็มก็สู้เข็มนี้ไม่ได้ Colostrum หรือหัวน้ำนมเหลืองแรกคลอด เป็น Super Vaccine ที่ดีที่สุดสำหรับลูก ไม่มีโรงงานหรือนวัตกรรมใดๆ จะเลียนแบบได้ มีแต่คุณแม่เท่าน...

  • 4.jpg
    จากประสบการณ์ในการดูแลคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมมานานกว่า 15 ปี เราพบว่า การทดลองเครื่องปั๊มนมเพียง 1-2 ครั้งอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณแม่รู้ว่าเครื่องนั้นดีหรือเหมาะสมกับตัวเองหรือไ...